Advent u Budimpešti

Budimpešta, Mađarska

već od 35€

Opis destinacije

Božićni vašar Budimpešte zasigurno pleni posebnim prazničnim duhom. Od sredine novembra do katoličkog Božića, najlepši trgovi pretvaraju se u čarobne božićne pijace. U atmosferi se oseća aroma božićnog pečenja, vrućeg punča i tostiranih badema. Stari grad i trgovačke ulice ukrašeni su svečanim svetlima koja stvaraju božićnu atmosferu. Čuveno kuvano vino i rakija su neizostavni aperitivi na ovim dešavanjima. Na svakom koraku se nalaze tezge sa prazničnim sadrčajima.

Informacije

SMEŠTAJ

  • Bez smeštaja

Prevoz

  • Autobus
  • Cenovnik
  • Program putovanja
  • Uslovi plaćanja
  • Napomene
ADVENT U BUDIMPEŠTI
Jednodnevni izlet sa polaskom iz Kragujevca

Termini: 
04.12.2021. 
11.12.2021.

Cena izleta: 35€

Aranžman uključuje:
- Prevoz turističkim autobusom
- Pratilac grupe
- Lokalni turistički vodič 
- Obilazak prema programu
- Troškovi organizacije i vodstva puta

Aranžman ne uključuje:
- Individualni troškovi
- Putno zdravstveno osiguranje
 
USLOVI OTKAZIVANJA:
- Ukoliko putnik otkaže prijavu na izlet do 11 dana pre početka izleda, moguć je otkaz uz povraćaj novca. Posle toga moguć otkaz samo uz validnu medicinsku dokumentaciju ili uz zamenu putnika, u protivnom se zaračunavaju storno troškovi
- 10 dana pre početka izleta storno troškovi su 50% od cene izleta
- 5 do 3 dana pre početka izleta storno troškovi su 70% od cene izleta
- manje od 3 dana pre početka izleta, agencija zadržava 100% od cene izleta

PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETI (PUTOVANJA KRAĆA OD 24h), NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA
 
Program je rađen na bazi minimum 40 plativih putnika. U slučaju nedovoljno prijavljenog broja putnika, rok za otkaz putovanja je 5 dana pre početka putovanja. 
Polazak iz Kragujevca, sa parkinga kod hale Jezero u 21h. Noćna vožnja autoputem preko Novog Sada i Subotice sa usputnim pauzama radi odmora i prelaska granice. 
Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim satima i obilazak grada u pratnji turističkog vodiča: trg Heroja, Bazilika sv. Ištvana, Parlament, Budimska tvrđava, trgovačka Vaci ulica...
Nakon zajedničkog obilaska u pratnji turističkog vodiča, slobodno vreme za individualne aktivnosti i posetu božićnih marketa i atrakcija adventa.
Polazak za Srbiju planiran je u kasnim popodnevnim satima.
- dinarski, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 5 dana pred put
- gotovinski prilikom prijavljivanja
• Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.

• Dan pred polazak agencija šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

 Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo jer  prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

• Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

• Agencija zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

• Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja

• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Video

TOP PONUDE

Ovo su neki od aranžmana koje Vam preporučujemo

2021

Turska

Idealan odmor za celu porodicu