Dolina Kraljeva

izlet, Srbija

već od 1800RSD

Opis destinacije

U dolini reke Ibar, između Kraljeva i Novog Pazara, nalazi se grupa srednjovekovnih manastira iz XII i XIII veka. Na prostoru tadašnje mlade srpske države Raške, vladari iz dinastije Nemanjića izgradili su više velelepnih zadužbina čime su ustanovili tradiciju zadužbinarstva koja se i danas neguje. Rađene su u originalnom stilu, nastalom spajanjem vizantijske arhitekture i romaničke dekoracije, ukrašeni nekim od najlepših fresaka srednjeg veka. Manastiri iz Doline Kraljeva zauzimaju istaknuto mesto u svetskom kulturnom nasleđu. Sopoćani, Đurđevi Stupovi i Studenica deo su UNESCO liste svetske kulturne baštine i zajedno sa manastirima Žiča i Gradac uvršteni su u kulturnu rutu Saveta Evrope - Transromantika, koja povezuje romaničko nasleđe evropskih zemalja.

Informacije

SMEŠTAJ

  • Bez smeštaja

Prevoz

  • Autobus
  • Cenovnik
  • Program putovanja
  • Uslovi plaćanja
  • Napomene
DOLINA KRALJEVA
Jednodnevni izlet sa polaskom iz Kragujevca

Termin: 05.12.2021. 12.12.2021
Cena: 1.800 din

Aranžman uključuje:
- Prevoz turističkim autobusom
- Turistički vodič 
- Obilazak prema programu
- Troškovi organizacije i vodstva puta

Aranžman ne uključuje:
- Individualni troškovi
 
USLOVI OTKAZIVANJA:
- Ukoliko putnik otkaže prijavu na izlet do 11 dana pre početka izleda, moguć je otkaz uz povraćaj novca. Posle toga moguć otkaz samo uz validnu medicinsku dokumentaciju ili uz zamenu putnika, u protivnom se zaračunavaju storno troškovi
- 10 dana pre početka izleta storno troškovi su 50% od cene izleta
- 5 do 3 dana pre početka izleta storno troškovi su 70% od cene izleta
- manje od 3 dana pre početka izleta, agencija zadržava 100% od cene izleta

PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETI (PUTOVANJA KRAĆA OD 24h), NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA
 
Program je rađen na bazi minimum 40 plativih putnika. U slučaju nedovoljno prijavljenog broja putnika, rok za otkaz putovanja je 5 dana pre početka putovanja. 
Polazak iz Kragujevca sa parkinga kod Hale Jezero u 07h. Vožnja do Kraljeva gde ćemo napraviti prvu pauzu kako bismo obišli manastir Žiču. Manastir Žiča je jedinstven među manastirima u Srbiji jer je ovde prvi srpski arhiepiskop Sveti Sava krunisao svog brata Stefana Nemanju za prvog srpskog kralja. Čak sedam prestolonaslednjika krunisano je baš u manastiru Žiča.

Nakon kratkog zadržavanja, put nastavljamo prema sat vremena udaljenom manastiru Studenica koji predstavlja jedan od najznačajnijih manastirskih kompleksa srednjovekovne Srbije. Zadužbina Stefana Nemanje iz XII veka, vekovima je predstavljao duhovni i kulturni centar države Raške.

Potom put nastavljamo prema manastiru Gradac, zadužbine Jelene Anžujske gde je i sahranjena 1314. godine.
Nakon posete manastiru Gradac, penjemo se na uzvišenje iznad Novog Pazara gde se nalazi kompleks manastira Đurđevi Stupovi, podignut u XII veku pod ktitorstvom srpskog vladara Stefana Nemanje.
Na samom kraju obilazaka manastira doline naših kraljeva, obilazimo manastir Sopoćani podignut u samom centru nekadašnje države Raške, a zanimljiv je podatak da je freska Uspenje Bogorodice koja se nalazi u manastiru, proglašena za najlepšu fresku srednjeg veka na izložbi u Parizu 1961. godine.

Nakon ovih obilazaka zaslužujemo odmor koji ćemo napraviti u šarmantnom Novom Pazaru gde ćemo imati slobodno vreme za odmor i ručak.
Povratak za Kragujevac u poslepodnevnim satima.
- dinarski, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put
- gotovinski prilikom prijavljivanja
• Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.

• Dan pred polazak agencija šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

• Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo jer  prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

• Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

• Agencija zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

• Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja

• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

TOP PONUDE

Ovo su neki od aranžmana koje Vam preporučujemo

2021

Turska

Idealan odmor za celu porodicu