Sarajevo - Grad raje i sevdaha

Sarajevo, BiH

već od 2500RSD

Opis destinacije

Grad raje i sevdaha, ćevapa i baklave. Grad u kome mirisi orijenta i duh zapada čine atmosferu svetske metropole. Da, to je Sarajevo koje je odbranio Valter i kroz koje Miljacka tiho teče. Sarajevo je grad u kom ćete naučiti da malo zastanete, zaboravite na prebrzi tempo života, popijete i pojedete lagano, uživajući u kafi i sarajevskim ćevapima, pitama ispod sača, baklavi...

Informacije

SMEŠTAJ

  • Bez smeštaja

Prevoz

  • Autobus
  • Cenovnik
  • Program putovanja
  • Uslovi plaćanja
  • Napomene
SARAJEVO
GRAD RAJE I SEVDAHA

Jednodnevni izlet sa polaskom iz Kragujevca

Termini: 
04.12.2021. 
12.12.2021

Cena izleta: 2.500 din

Aranžman uključuje:
- Prevoz turističkim autobusom
- Pratilac grupe
- Lokalni turistički vodič 
- Obilazak prema programu
- Troškovi organizacije i vodstva puta

Aranžman ne uključuje:
- Individualni troškovi
- Putno zdravstveno osiguranje
- Fakultativni izlet na Vrelo Bosne 500 dinara sa uključenom ulaznicom

USLOVI OTKAZIVANJA:
- Ukoliko putnik otkaže prijavu na izlet do 11 dana pre početka izleda, moguć je otkaz uz povraćaj novca. Posle toga moguć otkaz samo uz validnu medicinsku dokumentaciju ili uz zamenu putnika, u protivnom se zaračunavaju storno troškovi
- 10 dana pre početka izleta storno troškovi su 50% od cene izleta
- 5 do 3 dana pre početka izleta storno troškovi su 70% od cene izleta
- manje od 3 dana pre početka izleta, agencija zadržava 100% od cene izleta


PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETI (PUTOVANJA KRAĆA OD 24h), NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA
 
Program je rađen na bazi minimum 40 plativih putnika. U slučaju nedovoljno prijavljenog broja putnika, rok za otkaz putovanja je 5 dana pre početka putovanja. 
Sastanak grupe i polazak iz Kragujevca sa parkinga kod hale Jezero u 01h posle ponoći. Noćna vožnja preko Čačka i Užica do graničnog prelaza, a potom uz Drinu pa preko Romanije do Sarajeva.
Dolazak u Sarajevo u jutarnjim satima i panoramsko razgledanje grada iz autobusa i potom odlazak u Baščaršiju i obilazak najbitnijih znamenitosti grada uz pratnju lokalnog turističkog vodiča: Vijećnica, Sebilj česma, Gazi Husrev Begova džamija, katedrala i srpska Saborna crkva, Inat kuća, Večna vatra... Tokom ovog obilaska upoznaćemo se sa istorijom i tradicijom Sarajeva i sa njegovom današnjicom.
Nakon obilaska sa vodičem, slobodno vreme za individualne aktivnosti i obilazak.

Mogućnost fakultativnog odlaska na izletište Vrelo Bosne koje se nalazi na svega par kilometara od Baščaršije gde možemo popiti kafu i uživati u jezerima i prirodi koja je bila popularna još u vreme starih Rimljana.
Polazak za Kragujevac planiran je u kasnijim popodnevnim satima. U povratku, pauza za kafu u Višegradu.

- dinarski, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 5 dana pred put
- gotovinski prilikom prijavljivanja
• Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.

• Dan pred polazak agencija šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

• Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo jer  prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

• Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

• Agencija zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

• Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja

• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Video

TOP PONUDE

Ovo su neki od aranžmana koje Vam preporučujemo

2021

Turska

Idealan odmor za celu porodicu